Mise & Vize


MISE NAŠÍ ŠKOLY


KDO JSME

Jsme mateřská škola, jejímž zřizovatelem je Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Máme dvě pracoviště. Celková kapacita v 8 heterogenních třídách je 179 dětí.

KDE JSME

Hlavní pracoviště Pražská 297 se nachází se v centru města.

Odloučené pracoviště - Na Okraji 2515 je umístěno v nové sídlištní zástavbě.

Obě pracoviště mají výbornou dopravní dostupnost.

PROČ TU JSME

Naším posláním je rozvíjet kognitivní a emoční inteligenci dětí pro jejich snadný vstup nejen do základní školy, ale i pro jejich další život. Klademe důraz na samostatnost a sebevědomí dětí, vedeme je k zodpovědnosti, respektu a empatii k druhým. Prioritou naší mateřské školy je bezpečné a harmonické prostředí, které podporuje rodinnou výchovu. Naším úkolem je vést děti ke zdravému životnímu stylu, životosprávě.

CO DĚLÁME

Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti s respektem k jeho potřebám a možnostem. Velkou pozornost věnujeme rozvoji děti se speciálně vzdělávacími potřebami nebo odlišným mateřským jazykem (OMJ). Zaměřujeme se na rozvoj fyzických, psychických i sociálních schopností a dovedností dětí. Zaměstnanci, a především učitelky, spolu navzájem spolupracují, čímž vytvářejí celkově klidné, bezpečné a podnětné prostředí.

CO NABÍZÍME

Vzdělávací nabídka – aktivity i činnosti jsou uplatňovány pro děti nejpřirozenějším způsobem – hrou. Uplatňujeme především individuální a skupinovou formu vzdělávání, jejichž samozřejmostí je diferenciace dětí se zařazováním prvků alternativního vzdělávání a zážitkové pedagogiky. Řada nabízených aktivit se uskutečňuje ve vzájemné spolupráci se zákonnými zástupci – divadla, výlety, dílničky, rozloučení s předškoláky. Mezi oblíbenou aktivitu patří práce s keramickou hlínou - obě pracoviště mají k dispozici keramickou pec. Děti dále využívají tělocvičnu i saunu.

CO CHCEME

Naším cílem je rozvoj zdravého sebevědomí, důvěry ve vlastní sílu a schopnosti, vstřícný vztah ke společnosti a ke světu dětí. I nadále budeme pracovat na aktivní komunikaci a spolupráci mezi učiteli a zákonnými zástupci.

Prioritou je spokojenost všech dětí, zákonných zástupců i zaměstnanců v naší MŠ.

VIZE NAŠÍ ŠKOLY


Dům bez dětí je jako zvon bez srdce.“ -  Neznámý autor

Každý krok, skutek, který provází zaměstnance školy je především o lásce k dětem, o vzájemné toleranci, úctě, respektu a etice.

Slova vyjadřující stručně „naši“ školu jsou:

Komunikace

Individualizace

Spolupráce

Environmentální výchova

Kreativita

Přátelství

Empatie