Úvodní stránka

Z historie  „naší„ školky

Naše škola má dlouhou historii, její prvopočátky spadají do až roku 1945. Původním vlastníkem budovy byla židovská rodina Lenhartova z Prahy – majitelé velkoobchodu s textilem, která jí využívala do roku 1939, kdy byla zabrána okupanty na počátku 2.světové války. Po rozsáhlé rekonstrukci roku 1966 byla škola rozšířena na kapacitu 98 dětí, měla 3 třídy a jedno oddělení pro jesle, které bylo po několika letech zrušeno, a byla místo něj vybudována další třída. Po zániku n.p. BSS se stalo zřizovatelem školy město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Od roku 1993 je škola právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace.

Současnost

V současné době má škola dvě pracoviště a osm heterogenních tříd s celkovým počtem 179 dětí.  Je provozována celoročně, denně od 6,30 hodin do 16,30 hodin.

Na obou školách s dětmi pracují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají citlivý a empatický přístup k dětem. Děti mají k dispozici dostatek hraček, didaktických her, potřeb na kreativní, hudební nebo tělovýchovné aktivity a činnosti a také dostatek času na spontánní hru a pohyb, které zajišťují jejich všestranný rozvoj.

Organizujeme spoustu kulturních akcí, zapojujeme se do soutěží, pořádáme kulturní vystoupení pro děti, jezdíme na výlety. Do činností školy zapojujeme i rodiče dětí, kteří se spolupodílejí na životě MŠ a jsou pro nás důležitými partnery.

Děti ve věku 5-6 let mohou navštěvovat kroužek Předškoláček se zaměřením na přípravu pro vstup do základní školy. Cílem je maximálně individuální přístup ke každému z nich, ať už v oblasti grafomotoriky, řeči, sebeobsluhy apod.

Spolupracujeme s odborníky z oblasti speciální pedagogiky, psychologie nebo logopedie a jsme zapojeni do několika projektů. Nedílnou součástí naší školy je i kooperace s dalšími subjekty (zřizovatel, MAS, MAP, MDDM, ZŠ, ostatní MŠ ve městě).

Mateřská škola Pražská 297

Škola má čtyři třídy, ve kterých je zapsáno 83 dětí. Součástí je školní kuchyně, kde paní kuchařky připravují pestrá jídla s respektováním zásad zdravé výživy, samozřejmostí je také každodenní dávka čerstvé zeleniny a ovoce. Pitný režim je zajištěn po celý den.

Škola je obklopena zahradou se vzrostlými stromy, pro každou třídu je zde pískoviště a dostatek herních prvků. V letních měsících mohou děti využívat i vodní prvky. Další zahrada se nachází mimo areál mateřské školy v klidném místě, kde mají děti dostatek možností ke spontánnímu pohybu a hře.

Odloučené pracoviště - Na Okraji 2515

Je v provozu od 1.9.2015, nachází se na okraji města směrem na Prahu. Součástí této školy je víceúčelová herna – tělocvična a sauna a v každé třídě je interaktivní tabule.

Škola má celkovou kapacitu 96 dětí ve čtyřech třídách. Strava se dováží z MŠ Pražská. MŠ je obklopena zahradou se stromy a s dostatkem herních prvků, samozřejmostí jsou pískoviště.

Naším společným cílem jsou spokojené a šťastné děti, které u nás najdou klid, pohodu a pocit bezpečí a zároveň načerpají zkušenosti, na jejichž základech budou stavět na jejich další cestě životem.