Přeskočit na hlavní obsah

Stravování

Jídelní lístek

 • Aktuální jídelní lístek

  K pití je k dispozici po celý den čaj, ovocné nápoje a džus. Změna vyhrazena!

  Otevřít
 • Alergeny v provozech společného stravování
  Otevřít
 • Seznam alergenů
  Otevřít

Informace o stravování v MŠ

Stravování dětí a pracovníků školy se řídí se zákonem č. 561/2004 Sb.,vyhláškou č. 107/2008 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy. Za provoz školní jídelny MŠ zodpovídá vedoucí ŠJ, která sleduje dodržování výživových norem, finančních normativů a všech předpisů souvisejících se školním stravováním.

Do jídelníčku jsou pravidelně zařazovány produkty podporující zdravou výživu – celozrnné pečivo, dostatek zeleniny a ovoce, ryby, drůbež, mléčné výrobky a potraviny s vysokým obsahem vitamínů a vlákniny. Omezujeme cukr a tuky. Jídlo je dětem podáváno upravené tak, aby vypadalo lákavě a podporovalo chuť. Děti se do jídla nenutí, ale postupným podávání méně oblíbených potravin (např. rajče) si většina dětí brzy zvykne na pestrou stravu.

Finanční normativ
Jídlo Děti 3-6 let Děti 7-10 let
Přesnídávka 8 Kč 8 Kč
Oběd 16 Kč 18 Kč
Pitný režim 3 Kč 3 Kč
Svačinka 8 Kč 8 Kč
Celkem 35 Kč 37 Kč

Úhrada stravného se provádí zálohově dle aktuálního rozpisu, který je v předstihu vyvěšen na nástěnkách, nejpozději k 15. dni daného měsíce. Vratky za omluvenou absenci budou vyúčtovány při platbě za následující měsíc. Lze platit i na základě souhlasu k inkasu z učtu.

Způsob omlouvání dětí a odhlašování stravy

 1. Zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost dítěte:
 • osobně, paní učitelce ve třídě, do které dítě dochází
 • telefonicky na mobil třídy
 1. V případě absence dítěte odhlašují zákonní zástupci stravné předem, nejdéle předcházející den do 13.00 hodin na e-mail jidelna@msprazska.cz.