Přeskočit na hlavní obsah

O nás

Naše školka

Činnost naší mateřské školy se datuje od roku 1966, od roku 1993 je škola právním subjektem, součástí školy je školní jídelna. Od školního roku 2015/2016 je další součástí školy odloučené pracoviště Mateřská škola Rosa, Na Okraji 2515 v Brandýse n.L.- Stará Boleslav.

Materiální zázemí MŠ Pražská 297 včetně odloučeného pracoviště

  • kapacita MŠ 83 dětí + 96 dětí v MŠ Rosa, celková kapacita 179 dětí
  • kapacita ŠJ 179 jídel
  • počet budov 3 + 3 v MŠ Rosa, celkem 6
  • počet tříd 4 + 4 v MŠ Rosa, celkem 8
  • 2 nové přírodní zahrady se vzrostlými stromy – zastíněné + nová zahrada v MŠ Rosa

Od 1.9.2015 pracujeme v obou MŠ podle vlastního ŠVP, který je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání.

Spolu po cestách a cestičkách

Filozofie naší mateřské školy

Mateřská škola Pražská nese název Duha, odloučené pracoviště Na okraji - Rosa.

Oba názvy spojují školky v jeden celek a nesou skryté významy dle jejich počátečních písmen, které označují osm principů naší mateřské školy, její vizi, klima, cíle i styl.

DUHA:
D = důvěra
U = učení hrou
H = hodnoty
A = aktivita

ROSA:
R = respekt
O = odpovědnost
S = situační učení
A = aktivita

Důvěra: dětí k učitelce, dětí k dětem, mezi zaměstnanci školy, k prostředí školy
Učení hrou: hra jako nejdůležitější součást dětství, jako učení v širším slova smyslu, učení vlastním prožitkem
Hodnoty: k životu, k člověku, k přírodě, tolerance všech bez rozdílu (včetně integrovaných dětí!)
Aktivita: energie školy, rozmanitost vzdělávací nabídky, vzdělávání pedagogů, vyváženost činností, dostatek pohybu, souznění s přírodou a aktivity v ní (včetně výtvarných, hudebních, sportovních)
Respekt: přirozený, všech ke všem a ke všemu, pravidla a hranice, které nesvazují, ale pomáhají k vnitřní rovnováze a pohodě
Odpovědnost: za děti, jejich bezpečí i vzdělávání, odpovědnost rodičů, vedení školy, pedagogických i nepedagogických pracovníků, probouzení odpovědnosti v dětech
Situační učení: navazující na spontánní učení vznikající ze zájmu dítěte, využití situací k prohlubování znalostí a dovedností dítěte
Aktivita: symbol školy jako „živého organismu“

Osm těchto principů je symbolických rovněž vzhledem k celkovému počtu osmi tříd školy, které jsou na každém z pracovišť čtyři, stejně jako jsou čtyři písmena v názvech. Obě mateřské školy jsou rovnocenným partnerem a týmem, který uplatňuje a naplňuje ve svém ŠVP všechny tyto principy.

Samotné názvy obou mateřských škol nejsou nahodilé, mají svou podstatnou souvislost. Voda, země a vzduch jsou nedílnou součástí přírody. Zemi symbolizuje název Rosa, vzduch název Duha. Obě – v přírodě i v naší škole pojí dohromady voda, bez které by ani jedna součást nemohla fungovat. Toto vyjadřuje sounáležitost a úzkou spolupráci mateřské školy a jejího odloučeného pracoviště, společné cíle.

I proto k tomuto souznění vedeme i děti z obou škol, které mají pojmenovány třídy názvy rostlin a živočichů žijících jak ve vodě, tak i na zemi a ve vzduchu. Děti z obou škol mají své ústřední říkadlo, ve kterém jsou tyto názvy tříd zakomponovány.

DUHA
Včelka vzduchem poletuje,
Žabka k vodě poskakuje.
Pomněnka jak modré nebe,
Pampelišku zem nezebe.

ROSA
Ptáčci vzduchem poletují,
ve vodě zas rybky plují.
Krtci ze svých hromádek
pozorují broučků svět.

Voda, země, vzduch-náš společný duch!