Přeskočit na hlavní obsah

Dokumenty

Dokumenty

 • Alergeny v provozech společného stravování
  Otevřít
 • Dodatek č.2 ke Školnímu vzdělávacímu programu
  Otevřít
 • Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu
  Otevřít
 • Evaluační systém mateřské školy - příloha ŠVP od 1.1.2019
  Otevřít
 • Koncepce rozvoje Mateřské školy Pražská
  Otevřít
 • Minimální preventivní program
  Otevřít
 • Plán akcí MŠ DUHA 2019/20
  Otevřít
 • Plán akcí MŠ ROSA 2019/20
  Otevřít
 • Podpora školy MŠ Pražská formou šablon
  Otevřít
 • Provozní řád
  Otevřít
 • Schválený rozpočet mateřské školy na rok 2019
  Otevřít
 • Školní řád
  Otevřít
 • Směrnice - stížnosti
  Otevřít
 • střednědobý výhled příjmů a výdajů 2020 / 2021
  Otevřít
 • ŠVP od 1.9.2017
  Otevřít
 • Tabulka plnění cílů Koncepce rozvoje mateřské školy
  Otevřít
 • Údaje o mateřské škole
  Otevřít
 • Úmluva o právech dítěte - Mami, tati, znáš má práva - J. Votavová
  Otevřít
 • Úplata za vzdělávání
  Otevřít
 • Vnitřní řád školní jídelny
  Otevřít
 • Vyhláška škol. obvody MŠ
  Otevřít
 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání + vyjádření lékaře
  Otevřít
 • Zápisy do MŠ
  Otevřít
 • Zápisy do ZŠ
  Otevřít
 • Zmocnění k vyzvedávání 18
  Otevřít