Přeskočit na hlavní obsah

Dokumenty

Dokumenty

 • Alergeny v provozech společného stravování
  Otevřít
 • Dodatek č.2 ke Školnímu vzdělávacímu programu
  Otevřít
 • Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu
  Otevřít
 • Evaluační systém mateřské školy - příloha ŠVP od 1.1.2019
  Otevřít
 • Koncepce rozvoje Mateřské školy Pražská
  Otevřít
 • Koncepce rozvoje - tabulka plnění cílů
  Otevřít
 • Kritéria pro přijetí dětí na školní rok 2020/2021
  Otevřít
 • Minimální preventivní program
  Otevřít
 • Nová pravidla přístupného webu
  Otevřít
 • Plán akcí MŠ DUHA 2019/20
  Otevřít
 • Plán akcí MŠ ROSA 2019/20
  Otevřít
 • Podpora školy MŠ Pražská formou šablon
  Otevřít
 • Provoz mateřských škol v době hlavních prázdnin 2020
  Otevřít
 • Provozní řád
  Otevřít
 • Rozpočet mateřské školy 2020
  Otevřít
 • Školní řád
  Otevřít
 • Směrnice - stížnosti
  Otevřít
 • Střednědobý výhled příjmů a výdajů 2021/2022
  Otevřít
 • ŠVP od 1.9.2017
  Otevřít
 • Údaje o mateřské škole
  Otevřít
 • Úmluva o právech dítěte - Mami, tati, znáš má práva - J. Votavová
  Otevřít
 • Úplata za vzdělávání
  Otevřít
 • Vnitřní řád školní jídelny
  Otevřít
 • Vyhláška škol. obvody MŠ
  Otevřít
 • Zmocnění k vyzvedávání 18
  Otevřít